ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONLINE

Laatste update : 22-02-2022

Juridische informatie

Deze site is gepubliceerd door: N4BRANDS SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 429.410 € waarvan de handelsnaam Fitnessboutique.fr is, met maatschappelijke zetel 6 rue Jean Arnaud ZAC van Champfeuillet, 38500 Voiron, ingeschreven in het handelsregister en van de Vennootschappen van Grenoble onder het nummer 423 810 324, identificatienummer intracommunautaire BTW FR89423810324.

De directeur van de publicatie van de website is de heer Stéphane Viscuso in zijn hoedanigheid van adjunct-directeur-generaal.

De host van de site is N4brands. Opslag wordt verzorgd door N4brands, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 429.410, met maatschappelijke zetel op 6 rue Jean Arnaud ZAC in Champfeuillet, 38500 Voiron, geregistreerd bij het handels- en handelsregister van Grenoble onder nummer 423 810 324, nummer BTW-identificatienummer FR89423810324.

Maatschappelijke zetel FitnessBoutique België - 913  Leuvensesteenweg 1140 EVERE

 BTW : BE0837 955 08

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden geldig tussen FitnessBoutique België,913  Leuvensesteenweg 1140 EVERE- BTW : BE0837 955 08 en de klant.

Alle voorwaarden die niet conform zouden zijn met onze algemene voorwaarden zijn nietig tenzij beide partijen hiervoor onderling en geschreven akkoord verleenden.

Fitnessboutique verbindt er zich via zijn kwaliteitscharter toe de volgende voorwaarden te eerbiedigen :

 • Duidelijke informatie over de geleverde producten en diensten.
 • Een professionele dienst levering en naverkoop.
 • Informatie over de leveringstermijn en beschikbaarheid van de diverse producten.
 • Regeling bij geschillen.
 • Bescherming van de privacy bij het bewaren van persoonlijke gegevens.

PRIJZEN/PRODUCTEN

Alle prijzen in Euro, taksen inbegrepen.

Alle producten zijn nauwkeurig en correct omschreven. Indien er toch een foutieve beschrijving zou zijn, dan zijn wij daar geenzins verantwoordelijk voor. Uitgezonderd bij garantie worden geen klachten aanvaard geformuleerd later dan 6 maanden na de aankoop ( alleen voor toestellen).

WIJ BETALEN HET PRIJSVERSCHIL TERUG

FitnessBoutique Belgie betaalt elk prijsverschil terug indien ergens anders in België een product goedkoper gekocht kan worden. Terugbetaling binnen de 30 dagen na aankoop met bewijs en referentie van de plaats waar goedkoper aangetroffen werd.

Terugbetaling van het prijsverschil is niet mogelijk, indien het gaat om producten in promotie bij een concurrent.

LEVERING

Bij thuislevering wordt de levering uitgevoerd door een door ons gemachtigd vervoerbedrijf en binnen de afleverzone van Fitnessboutique België.

De levering gebeurt rectstreeks aan de bestemmeling, of aan ieder ander persoon gemachtigd door de klant.

Kleine pakjes worden afgeleverd binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf de bestelling/betaling.

Voor de grotere bestellingen ( fitness materiaal zoals loopbanden, fietsen) is er een leveringstermijn van 3 tot 10 dagen. Er wordt bij de bestelling een indicatie van leverdatum gegeven.

De leverdata zijn indicaties gelieve daar dus rekening mee te houden ! De absolute limiet voor leveringsdatum van grote bestellingen, is 30 dagen na bestelling/betaling.

De klant dient bij levering de goede werking van het aparaat te functioneren en aandachtig de instructies te leveren.

De volgende situaties worden als overmacht beschouwd en bevrijden de verkoper van zijn stipte leveringsverplichting : oorlog, opstand, staking, noodweer en overstroming.

Klant dient bij levering altijd zijn bestelling te verifiëren. Alle klachten dienen steeds verzonden te worden aan de klachtendienst met inachtneming van de wettelijke voorzieningen. De klant heeft wettelijk 7 dagen .

Om redenen van beschikbaarheid kan een bestemming in een of meerdere malen geleverd worden.De klant betaalt dan maar een verzendingskost. Indien de klant echter twee levering verzoekt, dan dient hij er twee te betalen.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Tenzij anders afgesproken:

- Zware verpakkingen worden niet geleverd op verdieping, maar aan de rand van de deur. Tenzij een andere leveringsmanier afgesproken werd.

Gelieve alle nuttige informatie in verband met de levering mee te delen op het ogenblik van de bestelling ( ander afleveradres bij afwezigheid etc…).

 

- Aflevering gebeurt niet persé op afspraak. Wij werken met verschillende vervoermaatschappijen

en dat kan afhangen van de werkwijze van die verschillende ondernemingen. Laat in ieder geval een telefoonnummer achter, waar je kan bereikt worden gedurende de dag.

-  Bij afwezigheid wordt een bericht achtergelaten met de gegevens van de vervoermaatschappij, die je kan contacteren om een tweede levering te voorzien, binnen de 24 uur.

OVERDRACHT VAN EIGENDOM

De overdracht van eigendom wordt uitgesteld tot de volledige betaling van de bestelling door de klant. In verval van uitgestelde betaling behoudt Fitnessboutique de volledige eigendom van alle goederen tot de integrale betaling gebeurd is.

INFORMATIE BETREFFENDE HET IN ELKAAR ZETTEN VAN FITNESSAPARATEN

Bepaalde toestellen dienen nog in elkaar gestoken te worden. Volg dus nauwgezet de handleiding.

Het in elkaar knutselen van de toestellen is niet ingewikkeld en vraagt geen enkele voorkennis . Volg gewoon de handleiding en het komt voor elkaar !

DOUANE

Importtaksen kunnen geheven worden bij transport buiten de Europese Gemeenschap en moeten betaald worden bij aankomst  ter plaatse.

Eventuele extra kosten voor de douane zullen ten uwer laste zijn . Gelieve dus voor extra communautair verkeer de locale douane te contacteren.

GARANTIE

Alle garantie modaliteiten bevinden zich op de productfiche onder de paragraaf garantie.

De klant heeft in ieder geval recht op de wettelijke garantieregeling van toepassing op het Belgisch grondgebied . De klant moet dus het gebrek bewijzen en de verkoper dient eventueel de schade te herstellen.

Uw Fitnessboutique raadgever staat in direct contact met de dienst naverkoop en geagregeerde herstellers van alle aangeboden merken. Fitnessboutique  België heeft geen wisselstukken, die komen allemaal van de verschillende merken. Fitnessboutique zal dus de gegevens communiceren van het betrokken merk .

Om op de garantie beroep te kunnen doen, dient u zorgvuldig de leveringsbon en factuur te bewaren, evenals de oorspronkelijke verpakking, die u dient te gebruiken om het product terug te sturen voor herstelling.

Noteer dat onze herstellers zich enkel verplaatsen in België. Om beroep te doen op de garantie vanuit het buitenland, dient het product terug gestuurd te worden naar België, of afgeleverd te worden in de winkel waar het gekocht werd.

In geval van defect aan het toestel , terugsturen of informatie, dient uitsluitend het verkoopspunt geraadpleegd te worden, waar het gekocht werd.

 Van garantie is uitgesloten :

 • stukken die opgebruikt worden ( batterijen) of consumeerbaar zijn.
 • pannes veroorzaakt door gebruik van niet conforme wisselstukken.

Zijn eveneens uitgesloten van garantie alle defecten veroorzaakt door :

 • tussenkomsten gebeurd door niet erkende herstellers ( door de merken) .
 • niet respecteren van de instructies in de handleiding of onderhoudsvoorschriften.
 • verkeerd gebruik van het toestel.
 • verkeerde aanwending van gebruik. Een toestel voor home fitness gebruiken in een publieke gym of openbare instelling.
 • Externe oorzaak  (blootstellen aan felle zon, opslaan naast het zwembad etc)

BESCHIKBAARHEID VAN RESERVEONDERDELEN

Voor eigen merkproducten (FitnessDoctor, Moovyoo en Heubozen) en merken van derden zijn reserveonderdelen beschikbaar volgens de geldende wettelijke duur.

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEBONDEN INFORMATIE

Conform aan de wet op de bescherming van de persoonsgebonden materies van 6/01/78, hebt u het recht uw gegevens op te vragen ,te laten wijzigen, of u uit te schrijven op onze mailings.

Het volstaat ons daarvan op de hoogte te brengen ( naam, adres, email en telefoonnummer) :

FitnessBoutique België

 Leuvensesteenweg 913

1140 EVERE

VERANTWOORDELIJKHEID

FitnessBoutique Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor uit voorraad zijn van producten verooorzaakt door staking, noodweer, brand en overmacht.

Onze producten zijn conform aan de Belgische wetgeving.

Gepubliceerde foto’s en teksten zijn niet contractueel. Bij gevolg kan Fitnessboutique Belgium niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in de foto’s of in de teksten.

JURISDICTIE

Dit contract is onderworpen aan het Belgisch recht . Bij betwisting zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Loading