KWALITEITSCHARTER VAN ONZE PRODUCTEN
1. Lokale productie
- We werken met Europese productievestigingen en waar mogelijk met Franse.
- We werken met ISO22000 gecertificeerde fabrieken die de CMP/HACCP normen toepassen.
- Wij geven de voorkeur aan korte leveringskanalen.
2. Kwaliteit van de ingrediënten
- We gebruiken zoveel mogelijk franse grondstoffen en melk.
- De eiwitten van onze huismerken zijn gemaakt uit "native eiwitten" , of verse melk van grasgevoede koeien en niet uit een bijproduct van de kaasproductie.
- wij garanderen de traceerbaarheid.
3. consumentenbescherming
- We claimen alleen formules waarvan de effecten wetenschappelijk aanvaard zijn en die gevalideerd zijn door de Europese gezondheidsautoriteiten.
- Voor onze belangrijkste innovaties werken we samen met Inserm (HP2 laboratorium).
- We houden ons nauwgezet aan de verplichte vermeldingen op de etiketten en stellen de bevoegde autoriteiten systematisch op de hoogte van voedingssupplementen.
Al onze voedingsmiddelen en voedingssupplementen voldoen aan de Belgische, Franse en Europese wetgeving.
(met name verordening (EU) nr. 432/2012 inzake voedings- en gezondheidsclaims).
4. ONAFHANKELIJKE STUDIES
- We geven onafhankelijke laboratoria de opdracht om stabiliteitsstudies uit te voeren naar de evolutie van de kwaliteit van een product doorheen de tijd.
- Wij controleren de actieve ingrediënten, voedingswaarden, biobeschikbaarheid van voedingsstoffen, evenals de microbiologie van onze producten.
5. Optimale traceerbaarheid
- Wij zorgen voor de traceerbaarheid van levensmiddelen en voedingssupplementen gedurende hun hele verkoopperiode.
- Wij informeren consumenten over alle handelingen voor het uit de handel nemen of terugroepen van producten.
- Ons informatiesysteem registreert alle stadia van de levensduur van het product, van productie tot eindconsumptie.
Loading