+32 09 245 63 29 of +32 3 843 22 24 Van dinsdag tot zaterdag : 10h-13h/14h-19h non-stop

Wettelijke kennisgeving

Van kracht op 17/02/2022

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het Vertrouwen in de Digitale Economie, bekend als de L.C.E.N., worden de gebruikers en bezoekers, hierna de "Gebruiker", van de site www.fitnessboutique.nl, hierna de "Site", op de hoogte gebracht van de huidige wettelijke kennisgeving

De toegang tot en het surfen op de Site door de Gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke kennisgeving.

Deze zijn toegankelijk op de Site onder de rubriek "Wettelijke vermeldingen".

ARTIKEL 1 - DE UITGEVER

De Site wordt uitgegeven door N4Brands SAS met een kapitaal van 374487,50 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Grenoble onder nummer 423810324, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 420 boulevard de Charavines, 38500 Voiron, ,
Telefoonnummer 0476083819,
Intracommunautair BTW-nummer: FR89423810324

De directeur van de publicatie is Stéphane Viscuso

hierna de "Uitgever".

ARTIKEL 2 - DE GASTHEER

De host van de website is de firma Aptum, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op Nova 2, 291 Rue Albert Caquot, 06560 Valbonne.

ARTIKEL 3 - TOEGANG TOT DE SITE

De Site is overal toegankelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking en die kunnen voortvloeien uit een behoefte aan onderhoud.
In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de Site, kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 4 - GEGEVENSVERZAMELING

LDe Site verzekert dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheid.

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft de gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet met betrekking tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen :

  • per post naar Fitnessboutique.fr 420 boulevard de Charavines, 38500 Voiron ;
  • via een contactformulier;

Elk gebruik, reproductie, verspreiding, commercialisering, wijziging van het geheel of een deel van de Site, zonder toestemming van de uitgever, is verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging en vervolging, zoals met name bepaald door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Burgerlijk Wetboek.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de AV van de site www.fitnessboutique.nl die toegankelijk zijn onder de rubriek "AV".

Loading