+32 09 245 63 29 of +32 3 843 22 24 Van dinsdag tot zaterdag : 10h-13h/14h-19h non-stop
Home
    
    
Gegevensbescherming
  Home
Gegevensbescherming

Algemene principes

Wij zijn van mening dat uw persoonlijke gegevens (uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres) en alle gegevens die op onze website worden gecommuniceerd of door uw navigatie worden gegenereerd vertrouwelijke gegevens zijn.
In overeenstemming met de wettelijke verplichtingen bewaren wij deze informatie in verbeterde veiligheidsomstandigheden en voor beperkte perioden die in verhouding staan tot de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons hebt verstrekt. Deze informatie is enkel toegankelijk voor onze medewerkers en het personeel van onze filialen en wordt enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons meegedeeld hebt: om u de informatie te sturen die u gevraagd hebt door het invullen van vragenlijsten, simulatieformulieren of het versturen van e-mails.
Een deel van de in de formulieren gevraagde informatie is verplicht en met een sterretje gemarkeerd. Als u ervoor kiest deze niet aan ons te verstrekken, kunnen wij uw verzoek niet behandelen.

Cookies

Een cookie is een bestand dat door een site naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken, identificeren u niet, maar registreren informatie op basis van uw gebruik van onze site (browsen, accounttoegang, statistieken).

Waarom cookies gebruiken?

De cookies die op deze site worden gebruikt, dienen om uw navigatie te beveiligen en te vergemakkelijken. Deze cookies stellen ons ook in staat om het verkeer op onze websites te analyseren, onze dienstverlening te verbeteren en de veiligheid te verhogen.

Welke soorten cookies worden er op onze sites gebruikt?

Op onze sites worden verschillende soorten cookies gebruikt, die verschillende doeleinden hebben. Sommige zijn noodzakelijk voor uw gebruik van onze sites.
Alle cookies, behalve essentiële cookies, zijn minder dan 13 maanden geldig.

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze site. Ze stellen u in staat om de belangrijkste functies van onze site te gebruiken (bijvoorbeeld toegang tot uw account). Zonder deze cookies kunt u onze site niet normaal gebruiken. Dit zijn cookies die geplaatst worden en die enkel betrekking hebben op de werking van onze site.
"Essentiële cookies" voor het gebruik van onze site zijn niet onderworpen aan toestemming.

Prestatie-analyse cookies

Dit zijn cookies die ons in staat stellen het gebruik en de prestaties van onze site te kennen en de werking ervan te verbeteren.

Reclame cookies

Dit zijn cookies die worden gebruikt om advertenties te presenteren of om u informatie op maat van uw interesses te sturen.
Ze worden in het bijzonder gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te helpen meten.
De weigering van deze reclame cookies heeft geen invloed op het gebruik van onze site. Het weigeren van reclame cookies zal er echter niet toe leiden dat de reclame op onze site stopt.
Het zal er enkel voor zorgen dat er advertenties getoond worden die geen rekening houden met uw interesses of voorkeuren.
Reclame cookies die op onze site worden gebruikt, kunnen afkomstig zijn van derden die daartoe zijn gemachtigd door de sitemanager.

Hoe cookies aanvaarden of weigeren?

U kunt er te allen tijde voor kiezen deze cookies uit te schakelen door uw zo browser in te stellen.
Wij herinneren u eraan dat de instellingen uw toegangsvoorwaarden tot onze diensten waarvoor het gebruik van cookies vereist is, kunnen wijzigen. Als uw browser zo is geconfigureerd dat alle cookies worden geweigerd, hebt u bijvoorbeeld geen online toegang tot uw account.
Met de meeste browsers kunt u uw cookies beheren. U kunt uw browser zo instellen dat bepaalde cookies geweigerd of verwijderd worden. Over het algemeen kunt u soortgelijke technologieën ook op dezelfde manier beheren, met behulp van uw browsers.

De volgende koppelingen laten u zien hoe u cookies instelt volgens de browsers:
 1. Als u gebruik maakt van Internet Explorer:
  http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 2. Als u gebruik maakt van Firefox:
  http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
 3. Als u gebruik maakt van Safari:
  http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari
 4. Als u gebruik maakt van Google Chrome:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Voor meer informatie kunt u de CNIL-website op het volgende adres raadplegen:
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Er vindt geen overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden plaats

De informatie wordt niet verspreid buiten de bedrijven van de N4brands groep, evenals onze host en haar dochterondernemingen, uitsluitend ten behoeve van het management of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.
Deze informatie wordt onder geen beding doorgegeven of verkocht aan derden.

Uitoefening van het recht op toegang

Alle informatie, met name kopieën van persoonsgegevens die voor, tijdens of na deze verwerking zijn verzameld of gegenereerd, kan worden meegedeeld aan personen die hun recht op toegang uitoefenen. U kunt uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen onder de voorwaarden voorzien door de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden
U kunt ons hiervoor hier contacteren Overeenkomstig de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt de Klant over verschillende rechten in verband met de verwerking van gegevens die hem betreffen. De Klant kan :
 • Toegang tot al zijn gegevens (onder voorbehoud van bepaalde beperkingen)
 • zijn gegevens te corrigeren of bij te werken indien zij onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn
 • Verzoek om de overdraagbaarheid van zijn gegevens,
 • zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens,
 • verzoeken om verwijdering van hun gegevens. Dit is geen absoluut recht,
  aangezien de Verkoper verplicht kan zijn persoonsgegevens te bewaren om wettelijke, legitieme
  of contractuele redenen,
 • Verzoek tot beperking van de verwerking
Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Klant een verzoek indienen door een
e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@n4brands.com.
Loading